ODCHOVY  
 
 
 
O Golden Janyt
Žandy z Lesních Chalup x Jch.Graceful Scarlet Golden Janyt
 
 
N Golden Janyt
Dustin Golden Janyt x Jch.Charming Black Jenny Golden Janyt
 
 
M Golden Janyt
Molkara Exige x Jch.Graceful Scarlet Golden Janyt
 
 
K Golden Janyt
Ch. Bruce Tarakim x Demi Golden Janyt
 
 
J Golden Janyt
Dustin Golden Janyt x Black Beauty Golden Janyt
 
 
CH Golden Janyt
Ch. Shavian As Promised x Black Beauty Golden Janyt
 
 
H Golden Janyt 
Ch. Keaton Black Petrs x Ch.Victorious Sarah Golden Janyt
 
 
G Golden Janyt 
Ch. Claramand High Flyer x Ch.Victorious Sarah Golden Janyt
 
 
F Golden Janyt 
Ch. Italy Iron Man Petr´s x Ch.Vanessa D'Amour Golden Janyt
 
 
E Golden Janyt 
Ch. Italy Iron Man Petr´s x Amour De Ma Vie Golden Janyt
 
 
D Golden Janyt 
Ch. Italy Iron Man Petr´s x Sophy Spry Girl Golden Janyt
 
 
C Golden Janyt 
Vic Golden Janyt x Ch. Iris Skar-Line Colour Range
 
 
B Golden Janyt 
Ch.Los Ombues Forever Incognito x Vanessa D'Amour Golden Janyt
 
 
A Golden Janyt 
Ch. King Ensign Golden Janyt x Ch. Valotsara Unchain My Heart
 
 
W Golden Janyt 
Ich. Backhill´s I Like It x Ch. Iris Skar-Line Colour Range
 
 
V Golden Janyt 
Ich. Cornbow Limited Edition x Sophy Spry Girl Golden Janyt
 
 
O Golden Janyt
Ich. Aro´s Beefeater x Ch. Linda z Malé Kamenné
 
 
L Golden Janyt
Jch. Cloudy Look Petrs x Ch. Linda z Malé Kamenné
 
 
K Golden Janyt 
Multi Ch. Cornbow Ensign x Enny Bed Girl Golden Janyt
 
 
G Golden Janyt
Jch. Cloudy Look Petrs x Claudie od Janyt
 
 
F Golden Janyt
Ich. Joky z Male Kamenne x Betty od Janyt
 
 
E Golden Janyt
Ich. Aro´s Beefeater x Ch. Linda z Malé Kamenné
 
 
D Golden Janyt
Ich. Joky z Male Kamenne x Betty od Janyt
 
 
C Golden Janyt
Ich. Joky z Male Kamenne x Betty od Janyt