Historie

Chovatelská stanice Golden Janyt byla založena v roce 1991 mou maminkou Janou Trnkovou.

Jako její dcera a žákyně pokračuji v její práci od roku 1999.
Naši smečku reprezentuje několik vynikajících psů, kteří jsou držiteli mnoha ocenění.

Naši psi jsou navíc i velmi dobrými pracovníky v oblasti lovu.
Vyprodukovali jsme již několik generací psů a všichni se stali součástí naší rodiny.

Jsme v neustálém kontaktu s majiteli potomků našich psů a pomáháme jim teoreticky i prakticky pečovat o jejich miláčky.
Na závěr bych chtěla poděkovat své mamince, která mi celý život dodává odvahu.

 Bez ní bych se nikdy nedověděla o kráse této vyjímečné psí rasy.

L. Trnková